Group 734 (1).jpg
Coupleness logo transp.png

Relationen och livet efter pandemin

Vi pratade med Coupleness leg. psykolog Linn Heed om livet nu när restriktionerna lättar, restaurangerna fylls och kontoren likaså. Hur kommer relationer att påverkas? Och vad har vi lärt oss av pandemin.

Hur tror du att relationer kommer att påverkas nu när samhället öppnas upp och vi går mot ett post-covid liv?

Människors uppdämda behov efter social samvaro kommer att explodera vilket kan påverka parrelationer. “Egentiden” kan ta överhand på bekostnad av den gemensamma kvalitetstiden i relationen. Mitt tips är att proaktivt kommunicera om behov och eventuella risker. Bestäm en tid när du och din partner sätter er ner i lugn och ro. Ha papper och penna till hands.

 

Börja med att var och en skriver ner vilka individuella behov ni har i livet. Därefter skriver var och en ner vilka gemensamma relationsbehov ni upplever. Sedan delar ni listorna med varandra och får en gemensam överblick över hur lika eller olika era behov ser ut. Denna typ av inventering hjälper er till förståelse och konstruktiva lösningar framåt. En relation handlar om att hitta en sund balans mellan förståelse och kompromiss, där man ger och får.

Vi har hört från flera par: Hjälp, hur ska vi få ihop vardagslogistiken nu när vi går tillbaka till ett mer “normalt” liv?

Familjen AB när det gäller navigering i vardagen med struktur och logistik har fungerat mer än väl för de flesta under covid, med tanke på att restid etc. har uteblivit. Nu blir det kniven mot strupen igen för många, då behöver vi organisera vardagen med hämtning, lämning, matlagning med mera på ett mer strukturerat sätt.

 

Mitt tips är att göra en gemensam prioriteringslista, där ni utgår från “lustprincipen” dvs. vad är ni mest sugna på att ta ansvar för och så skapar ni ett fungerande vardagsschema där båda två har varit med och fördelat arbetsuppgifterna.

Det här med ökad social närvaro...

Vissa relationer känner ett ökat krav på social närvaro nu när pandemin lättar. En hel del tycker att det har varit befriande att få vara mer asocial och hemmavid. Vissa har känt olika inom relationen, där en har gillat livet hemma mer än den andra.

 

Hur som helst så är mitt tips att kommunicera med din partner om hur ni vill ha det i er relation. Kan man bestämma redan innan att social interaktion med vänner och släktingar sker en dag på helgen och inte hela helgen exempelvis? Det kan vara ett sätt att förvissa sig om att kvalitetssäkra parrelationens tid och till viss del även egentid.

Ny forskning visar att ångest och depressioner har ökat markant under pandemin. Vad är ditt råd till par där en eller båda upplever problem kopplat till ångest eller depression?

Depression eller sänkt sinnesstämning som påverkar i den höga grad att den begränsar individens normala handlingsutrymme i både sociala, relationella och yrkesmässiga sammanhang, både skrämmer och oroar den drabbade och anhöriga.

 

Det finns god hjälp att få genom både samtalsterapi och mer farmakologisk behandling. Sök råd, stöd och hjälp innan du/ni är för långt ner i svackan. Depression tenderar att handlingsförlama och bidra till negativ passivitet, vilket i sin tur förstärker det depressiva läget. Den onda spiralen är ett faktum. Sök en första kontakt hos första linjens psykiatri. Där kan man både göra en screening och få en bedömning av vilken handlingsplan som bör upprättas. Depression är ett tillstånd att ta på allvar, eftersom det lätt kan övergå till ett kroniskt destruktivt mående.

Ångest är en känsla som är obehaglig men för många svår att beskriva. Ett bra sätt att möta sin ångest är att andas lugnt med magen, för att lättare nå emotionell balans och kunna tänka och känna klarare. För ångesten kommer någonstans ifrån och många gånger sitter vi själva på svaret, men har inte vanan att söka efter det. Gör en inventering av det som är kontextuellt, det vill säga sammanhangsbundet.

 

Har någonting under den senare tiden förändrats? Även små ting kan tillsammans upplevas som påfrestande när det adderas en inre stress. Försök att utnyttja din kognitiva kapacitet och fundera över vad du kan göra för att förändra en situation. Kom ihåg att baby steps leder till stora framsteg mot en förändring. Ta gärna hjälp av din partner och stötta varandra i att bli medvetna om det som "stör", oroar och sammantaget blir till en obeskrivlig klump i magen. Ångest är kroppens signal till dig, om att något måste förändras, och kom ihåg att du äger möjligheten till förändring.

Och till sist. Vad har vi lärt oss av pandemin?

Mitt tips är att göra en relationsutvärdering. Vad har kommit ut positivt ur pandemin som har påverkat vår parrelation och vardag? Vad har vi fått syn på som viktiga delar som vi bör ta i beaktande framåt för att bygga en kärleksfull och hållbar relation? Vilka mål sätter vi upp framåt?

 

Dessa typer av lärdomar är viktiga och något som vi ska ta oss tid till att hämta in. Det handlar om att stanna upp och reflektera och fatta nya kloka beslut framåt bärandes på dessa insikter. Det kallas också för livet.

Tack för viktiga svar, Linn!

New apps we love.png
Local apps we love.png